MAROL Rolnictwo - środki do produkcji rolniczej
MAROL Rolnictwo - środki do produkcji rolniczej
   
MAROL Rolnictwo - środki do produkcji rolniczej
MAROL Rolnictwo - środki do produkcji rolniczej
 
 

sznurek rolniczy
liny i linki
worki
środki ochrony roślin
nawozy dolistne
superkoncentraty
premiksy i dodatki
zboża siewne i paszowe

 

PREMIKSY BASF

- trzoda chlewna
- bydło
- drób

Trzoda chlewna - Premiksy farmerskie

BLutamix Komplet

Premiksy farmerskie Lutamix Komplet - Lutapig, Lutapig Plus, PW, PT-1, PT-2, LP i LK - przeznaczone są do sporządzania gospodarskich mieszanek pełnoporcjowych w intensywnej hodowli trzody chlewnej. Stosowanie premiksów kompletnych Lutamix Komplet pozwala na zróżnicowane dobieranie komponentów paszy dostępnych w gospodarstwie, dzięki czemu hodowca może znacznie obniżyć koszty produkcji hodowlanej, a tym samym zwiększyć jej opłacalność. Dodatek aminokwasów (lizyna, metionina, treonina) podnosi wartość biologiczną białka paszy, a prawidłowo dobrane i wysokie poziomy witamin, mikro i makroelementów (wapń, fosfor i sód) pozwalają na optymalne zbilansowanie pełnoporcjowych mieszanek gospodarskich. Stosowane w premiksach otoczkowane witaminy, w tym produkcji BASF AG, o bardzo wysokiej stabilności, charakteryzują się doskonałą jakością i trwałością w deklarowanym okresie przydatności premiksów do skarmiania. Zastosowanie w premiksach Lutamix Komplet m.in. stymulatora wzrostu i aromatu umożliwia efektywne wykorzystanie zarówno składników pokarmowych paszy, jak i możliwości genetycznych świń (szybki wzrost i wysoka mięsność).

Lutamix Komplet Enzym

Premiksy farmerskie Lutamix Komplet Enzym dla trzody - Starter, PT, PT-1 i PT-2 - zawierają preparat enzymatyczny Natuphos (fitaza). W zbożach i nasionach roślin oleistych fosfor magazynowany jest głównie (90%) jako składnik fityn. Systemy trawienne świń nie są zdolne do uwalniania wystarczających ilości fosforu zamkniętego w fitynach (do 40%). Im większa zawartość w paszach fosforu fitynowego tym mniejsze jego wykorzystanie przez zwierzęta. Natuphos uwalniając fosfor związany z fitynami, powoduje również uwolnienie innych związanych składników pokarmowych takich jak wapń, magnez, cynk, żelazo oraz białka (aminokwasy - lizyna, metionina, treonina) i energia, zwiększając ich strawność i przyswajalność przez zwierzęta. Natuphos poprawiając strawność fosforu zawartego w surowcach roślinnych o ponad 30%, pozwala na zmniejszone stosowanie w paszy fosforu mineralnego, ograniczając w ten sposób wydalanie fosforu przez świnie (aspekt ekologiczny) i istotnie obniżając koszt paszy (aspekt ekonomiczny). Zastosowanie preparatu Natuphos w 1 kg mieszanki pełnoporcjowej zastępuje 6,4 g fosforanu dwuwapniowego, czyli 1,15 g fosforu ogólnego.

Polfamix Komplet

Premiksy farmerskie PolfamixŽ Komplet - Starter, PT, PT-1, PT-2, LP, LK i LK-H - przeznaczone są do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych i uzupełniających w intensywnym i półintensywnym chowie trzody chlewnej. Premiksy Polfamix Komplet stosuje się na poziomie od 1 do 4%, co pozwala na wszechstronne i właściwe dobieranie pozostałych komponentów paszy. Są one doskonałym uzupełnieniem pasz gospodarskich, ubogich najczęściej w składniki pokarmowe. Prawidłowo dobrane poziomy witamin, mikro i makroelementów (wapń, fosfor i sód) oraz aminokwasów (lizyna, metionina, treonina) pozwalają na łatwe i optymalne zbilansowanie zarówno pasz gospodarskich, jak i mieszanek pełnoporcjowych produkowanych przez wytwórnie pasz. Stosowane w premiksach otoczkowane witaminy, w tym produkcji BASF AG, charakteryzują się najwyższą stabilnością, a przez to doskonałą jakością i trwałością w deklarowanym okresie przydatności premiksów do skarmiania. Optymalne zastosowanie m.in. stymulatorów wzrostu i aromatów sprzyja odpowiedniemu pobraniu i wykorzystaniu paszy oraz wysokiemu tempu wzrostu świń.

PREMIKSY DLA BYDŁA - Premiksy farmerskie

Lutamin Premiksy Lutamin są nową generacją premiksów farmerskich przeznaczonych dla cieląt (Lutamin C), krów produkujących powyżej 20 kg mleka dziennie (LutaminŽ E-K, E-T, E-M) lub poniżej 20 kg mleka dziennie (S-K, S-T, S-M) oraz dla krów w okresie zasuszenia (E-Z). Różnorodność składów premiksów Lutamin sprawia, że są one dostosowane do żywienia określonymi paszami objętościowymi z dominującym udziałem, np. kiszonki z kukurydzy (E-K i S-K), traw (kiszonka, zielonka, siano; E-T i S-T) lub roślin motylkowych (E-M i S-M). Zastosowanie wysokich poziomów niektórych witamin (np. niacyna, 30 g/kg) pozwala na istotne obniżenie wystąpienia ketozy, co wpływa na wzrost wydajności krów o 1-3 kg mleka dziennie. Poza tym, zastosowanie choliny (10 g/kg) oraz obecność w składach kwaśnego węglanu sodu (250 g/kg) i tlenku magnezu wpływają stabilizująco na środowisko żwacza, zwłaszcza przy dużych dawkach pasz treściwych, przyczyniając się do ograniczenia występowania kwasicy. Optymalna zawartość pozostałych mikroelementów jak selen, mangan, kobalt, jod zapewnia wysoką zdrowotność, a także lepszą płodność oraz zmniejszenie występowania cichych rui u krów. W okresie zasuszenia zalecany jest premiks o wąskim stosunku wapnia do fosforu (E-Z) co zapobiega zaleganiu poporodowemu poprzez odpowiednią mobilizację systemu hormonalnego krowy. Wysoki poziom witamin A i E działa profilaktycznie w przypadkach zapaleń wymienia i korzystnie wpływa na rozrodczość.

Polfamix Komplet

Kompletne premiksy PolfamixŽ przeznaczone są dla cieląt (CJ), opasów (O) i krów o niskiej lub średniej wydajności mlecznej (do 15 kg mleka dziennie) w okresie letnim (B-L) lub zimowym (B-Z).

Polfamix

Premiksy z grupy Polfamix są preparatami witaminowo-mineralnymi (C, R, U, O-K, Monomix, Caromix) lub mineralnymi (Bovimix, Mineral, MM, FormomixŽ), przeznaczonymi do uzupełniania lub zapobiegania specyficznym niedoborom u cieląt, opasów, krów, jak również innych gatunków zwierząt (m.in. owce, kozy). Caromix jest preparatem witaminowym z dodatkiem ß-karotenu i jest zalecany dla cieląt i krów ze względu na bardzo korzystny wpływ na ich rozwój i użytkowość rozpłodową.

PREMIKSY DLA DROBIU - Premiksy farmerskie

Polfamix Komplet

Polfamix Komplet: DKA-S/G, DKA-F (dla brojlerów), DKM-1, DKM-2, DKM-3 (dla kurcząt hodowlanych), DJ (dla niosek), IB-1, IB-2, IB-3 (dla indyków),to premiksy przeznaczone do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych i wzbogacania pasz gospodarskich. Zbilansowane pod względem odpowiednich poziomów witamin, mikro i makroelementów (wapnia, fosforu i sodu) oraz zawartości aminokwasów (metioniny, lizyny) umożliwiają wyprodukowanie odpowiedniej mieszanki dla poszczególnych grup drobiu, zaspokajając ich potrzeby żywieniowe. Niektóre składy uzupełnione są innymi dodatkami (kokcydiostatykiem, stymulatorem wzrostu, barwnikami poprawiającymi wybarwienie żółtek jaj). Zalecane dawkowanie od 1% do 2%, pozwala w łatwy sposób przygotować homogenną paszę oraz dobrać odpowiednio pozostałe komponenty wchodzące w skład mieszanki.

TLutamix Komplet Enzym

Lutamix Komplet Enzym DKA-S/G, DKA-F (dla brojlerów), DJ (dla niosek), to premiksy wzbogacone dodatkiem preparatów enzymatycznych Natuphos (fitaza) , Natugrain (glukanaza, -endo-ksylanaza) przeznaczone do sporządzania mieszanek pełnoporcjowych i wzbogacania pasz gospodarskich. Zbilansowane pod względem odpowiednich poziomów witamin, mikro i makroelementów (wapnia, fosforu i sodu) oraz zawartości aminokwasów (metioniny, lizyny) umożliwiają wyprodukowanie odpowiedniej mieszanki dla poszczególnych grup drobiu, zaspokajając ich potrzeby żywieniowe. Zastosowany Natuphos umożliwia przyswojenie przez drób, znajdującego się w paszach roślinnych (zbożach), trudno przyswajalnego fosforu fitynowego. Dodatkowym jego efektem jest wzrost strawności przez drób innych składników pokarmowych z paszy (energii, białka, mikroelementów (Zn,Cu), oraz wapnia). Zastosowanie do sporządzenia mieszanki pełnoporcjowej premiksu z udziałem Natuphosu pozwala na częściowe wyeliminowanie z receptury fosforu mineralnego (Natuphos w 1 kg mieszanki zastępuje 1,15 g P z DCP lub 1g P z MCP). Natugrain w premiksach Lutamix Komplet Enzym poprawiając wykorzystania energii paszy oraz strawność składników pokarmowych, wpływa korzystnie na efekty produkcyjne drobiu. Enzym Natugrain zalecany jest do mieszanek bogatych w zboża, szczególnie w pszenicę i jęczmień.

 
MAROL Internet - projektowanie stron www